Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Đỗ Thị Huyền Thanh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/07/1983
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Luật kinh tế; Tại: Trường ĐH Luật TP.HCM
Lĩnh vực NC - Luật doanh nghiệp - Luật thương mại - Hợp đồng - Thương mại điện tử
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Khoa Tổng hợp
 
TTĐề tài
1 Cấp khoa: Hợp đồng dân sự vô hiệu. Chủ nhiệm: Đỗ Thị Huyền Thanh. Năm bắt đầu: 2014 - Năm kết thúc: 2015.
Minh chứng: Đề tài đã được nghiệm thu.
2 Cấp khoa: Chế độ tài sản thỏa thuận của vợ chồng . Chủ nhiệm: Đỗ Thị Huyền Thanh. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.
Minh chứng: Đề tài đã được nghiệm thu.
3 Cấp khoa: Con dấu doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014. Chủ nhiệm: Đỗ Thị Huyền Thanh. Năm bắt đầu: 2019 - Năm kết thúc: 2020.
Minh chứng: Đề tài đã được nghiệp thu.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Một số vấn đề pháp lý về mang thai hộ theo luật Hôn nhân gia đình 2014. Tác giả: Đỗ Thị Huyền Thanh. Tạp chí: Báo cáo Seminar 2021, số: , trang: , năm: 2021
Minh chứng: Tập báo cáo Seminar 2021.
2 Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật hôn nhân năm 2014. Tác giả: Đỗ Thị Huyền Thanh. Tạp chí: Báo cáo Seminar 2021, số: , trang: , năm: 2021
Minh chứng: Tập báo cáo Seminar 2021.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ