Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Hữu Nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 22/04/1979
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Toán giải tích; Tại: Trường ĐH Sư Phạm TP.HCM
Lĩnh vực NC Phương trình đạo hàm riêng
Chức danh KH:
Tiếng Anh: CN
Ngoại ngữ:
Tin học:
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Khảo sát bài toán biên cho phương trình sóng phi tuyến. Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Nhân. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
Minh chứng: Quyết định công nhận số 1192/QĐ-ĐHĐN-NCKH, ngày 08 tháng 11 năm 2017.
2 Cấp cơ sở (trường): Tính giải được và xấp xỉ nghiệm cho một lớp bài toán biên chứa số hạng phi địa phương. Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Nhân. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.
Minh chứng: Quyết định công nhận số 889/QĐ-ĐHĐN-NCKH, ngày 05 tháng 10 năm 2018.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Xấp xỉ tuyến tính và khai triển tiệm cận liên kết với bài toán Robin - Dirichlet cho phương trình sóng phi tuyến với số hạng nguồn chứa tích phân phi tuyến. Tác giả: Nguyễn Hữu Nhân, Đoàn Thị Như Quỳnh, Trần Minh Thuyết. Tạp chí: Tạp chí Ứng Dụng Toán Học, số: 14 (1), trang: 45-64, năm: 2016
Minh chứng: Volume 14 (1) 2016.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
1 A nonlinear wave equation associated with a nonlinear integral equation. Tác giả: Le Thi Phuong Ngoc, Nguyen Huu Nhan, Tran Minh Thuyet, Nguyen Thanh Long. Tạp chí: Nonlinear Functional Analysis and Applications, số: 18 (4), trang: 545-578, năm: 2013
Minh chứng: http://nfaa.kyungnam.ac.kr/journal-nfaa/index.php/NFAA/article/view/210/189
2 On a high order iterative scheme for a nonlinear wave equation with the source term containing a nonlinear integral. Tác giả: Nguyen Huu Nhan, Le Thi Phuong Ngoc, Tran Minh Thuyet, Nguyen Thanh Long. Tạp chí: Nonlinear Functional Analysis and Applications, số: 21 (1) , trang: 65-84, năm: 2016
Minh chứng: http://nfaa.kyungnam.ac.kr/journal-nfaa/index.php/NFAA/article/view/378
3 , A Robin-Dirichlet problem for a nonlinear wave equation with the source term containing a nonlinear integral . Tác giả: Nguyen Huu Nhan, Le Thi Phuong Ngoc, Tran Minh Thuyet, Nguyen Thanh Long. Tạp chí: Lithuanian Mathematical Journal , số: 57 (1), trang: 80-108, năm: 2017
Minh chứng: https://link.springer.com/article/10.1007/s10986-017-9345-4
4 Linear approximation and asymptotic expansion associated to the Robin-Dirichlet problem for a nonlinear wave equation with the source term containing an unknown boundary value. Tác giả: Nguyen Huu Nhan, Nguyen Thanh Than, Le Thi Phuong Ngoc, Nguyen Thanh Long. Tạp chí: Nonlinear Functional Analysis and Applications, số: 22 (2), trang: 403-420, năm: 2017
Minh chứng: http://nfaa.kyungnam.ac.kr/journal-nfaa/index.php/NFAA/article/view/972
5 Existence and asymptotic expansion of the weak solution for a wave equation with nonlinear source containing nonlocal term. Tác giả: Nguyen Huu Nhan, Le Thi Phuong Ngoc, Nguyen Thanh Long. Tạp chí: Boundary Value Problems, số: 2017 (1) , trang: 1-20, năm: 2017
Minh chứng: https://doi.org/10.1186/s13661-017-0818-5
6 A N-order iterative scheme for the Robin problem for a nonlinear wave equation with the source term containing the unknown boundary values. Tác giả: Nguyen Huu Nhan, Nguyen Thanh Than, Le Thi Phuong Ngoc, Nguyen Thanh Long. Tạp chí: Nonlinear Functional Analysis and Applications, số: 22 (3), trang: 573-594, năm: 2017
Minh chứng: http://nfaa.kyungnam.ac.kr/journal-nfaa/index.php/NFAA/article/view/988
7 On a nonlinear wave equation of Kirchhoff-Carrier type : Linear approximation and asymptotic expansion of solution in a small parameter . Tác giả: Nguyen Huu Nhan, Le Thi Phuong Ngoc, Nguyen Thanh Long. Tạp chí: Mathematical Problems in Engineering, số: 2018 Article: 3626543, trang: 1-18, năm: 2018
Minh chứng: https://doi.org/10.1155/2018/3626543
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
1 Trần Trịnh Mạnh Dũng
Đề tài: Bài toán Dirchlet cho phương trình Carrier phi tuyến chứa số hạng đàn hồi nhớt với nguồn phi địa phương
Trách nhiệm: Hướng dẫn phụ
Thạc sĩTrường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP. HCM20182019
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2017 Giấy khen Trường Đại học Đồng Nai786/QĐ-ĐHĐN08/08/2017
2 2018 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai4097/QĐ-UBND19/11/2018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ