Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Ngày bắt đầuNgày kết thúcNơi công tácCông việcGhi chú
9/20019/2002Trường THPT Văn Lang, tỉnh Đồng NaiGiáo viên 
9/20021/2009Trường THPT Thống Nhất A, tỉnh Đồng NaiGiáo viên 
1/20098/2011Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng NaiChuyên viên 
8/2011hiện nayTrường Đại học Đồng NaiGiảng viên 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ