Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
1 Trần Trịnh Mạnh Dũng
Đề tài: Bài toán Dirchlet cho phương trình Carrier phi tuyến chứa số hạng đàn hồi nhớt với nguồn phi địa phương
Trách nhiệm: Hướng dẫn phụ
Thạc sĩTrường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP. HCM20182019

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ