Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2017 Giấy khen Trường Đại học Đồng Nai786/QĐ-ĐHĐN08/08/2017
2 2018 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai4097/QĐ-UBND19/11/2018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ