Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Hữu Nam
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 30/04/1986
Chức vụ: Chuyên viên
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử; Tại: Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh:
Ngoại ngữ:
Tin học:
Đơn vị công tác: Phòng Quản trị - Thiết bị
 
TTĐề tài
No records to display.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Quy Hoạch Qũy Đạo Robot Di Động Dựa Trên Thị Giác Máy Tính. Tác giả: Ngô Văn Thuyên, Nguyễn Hữu Nam. Tạp chí: Tạp Chí Khoa Học Và Công Nghệ, Đại Học Đà Nẵng, số: Số 1(74).2014, trang: 59-63, năm: 2014
Minh chứng: http://tapchikhcn.udn.vn:80/Quy_hoach_quy_dao_cho_Robot_di_dong_dua_tren_thi_giac_may_tinh-6289/2014/103/6289
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2016 Giấy khen Trường Đại Học Đồng Nai633/QĐ-ĐHĐN 1/7/2016
2 2017 Giấy khen Trường Đại Học Đồng Nai782/QĐ-ĐHĐN07/8/2017
3 2018 Giấy khen Trường Đại Học Đồng Nai886/QĐ-ĐHĐN 06/8/2018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ