Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Đinh Thị Hoá
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/11/1990
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Trường ĐH Mở TP.HCM
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: Toeic 610
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế
 
TTĐề tài
1 Cấp khoa: Tài liệu học tập môn Thương mại điện tử. Chủ nhiệm: Đinh Thị Hóa. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
2 Cấp cơ sở (trường): Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên Khoa Kinh Tế trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: Đinh Thị Hóa. Thành viên: Hoàng Thị Ngọc Điệp; Lê Thị Kim Tuyên. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2019.
3 Cấp khoa: Tài liệu ôn tập học phần Thị trường chứng khoán. Chủ nhiệm: Đinh Thị Hóa. Năm bắt đầu: 2019 - Năm kết thúc: 2020.
4 Cấp khoa: Tài liệu hỗ trợ học tập học phần Quản trị chất lượng. Chủ nhiệm: Đinh Thị Hóa. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.
5 Cấp cơ sở (trường): Giáo trình Quản trị sản xuất. Chủ nhiệm: Phạm Văn Thanh. Thành viên: Đinh Thị Hóa; Nguyễn Thị Hoài Ân; Nguyễn Bích Quyên. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2022.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 FACTORS INFLUENCING KNOWLEDGE SHARING IN FACEBOOK GROUPS IN VIETNAM. Tác giả: Cao Minh Trí. Tạp chí: ICB 2017, số: ISBN:78-604-73-5585-3, trang: 226, năm: 2017
2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên Khoa Kinh Tế trường Đại học Đồng Nai. Tác giả: Đinh Thị Hóa. Tạp chí: Tạp chí khoa học - Đại học Đồng Nai, số: ISSN 2354-1482, trang: 20-38, năm: 2018
Minh chứng: https://www.tailieumienphi.vn/doc/phan-tich-cac-nhan-to-anh-huong-den-ket-qua-hoc-tap-cua-sinh-vien-khoa-kinh-te-t-q78cuq.html
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2018 Giấy khen Đại học Đồng Nai971/QĐ-ĐHĐN22/08/2018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ