Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 FACTORS INFLUENCING KNOWLEDGE SHARING IN FACEBOOK GROUPS IN VIETNAM. Tác giả: Cao Minh Trí. Tạp chí: ICB 2017, số: ISBN:78-604-73-5585-3, trang: 226, năm: 2017
2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên Khoa Kinh Tế trường Đại học Đồng Nai. Tác giả: Đinh Thị Hóa. Tạp chí: Tạp chí khoa học - Đại học Đồng Nai, số: ISSN 2354-1482, trang: 20-38, năm: 2018
Minh chứng: https://www.tailieumienphi.vn/doc/phan-tich-cac-nhan-to-anh-huong-den-ket-qua-hoc-tap-cua-sinh-vien-khoa-kinh-te-t-q78cuq.html
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ