Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 Marketing căn bản 2013Cao đẳng, Đại họcKhoa Kinh tế, Đại học Đồng Nai
2 Thị trường chứng khoán 2015Cao đẳng, Đại họcKhoa Kinh tế, Đại học Đồng Nai
3 Thương mại điện tử 2015Cao đẳng, Đại họcKhoa Kinh tế, Đại học Đồng Nai
4 Quản trị sản xuất 2017Cao đẳng, Đại họcKhoa Kinh tế, Đại học Đồng Nai
5 Quản trị học 2018Cao đẳng, Đại họcKhoa Kinh tế, Đại học Đồng Nai
6 Quản trị chất lượng 2018Cao đẳng, Đại họcKhoa Kinh Tế trường Đại học Đồng Nai
7 Lý thuyết tài chính tiền tệ 2021Đại họcKhoa Kinh Tế trường Đại học Đồng Nai

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ