Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yến
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/11/1982
Chức vụ: Giáo viên trung học
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giáo viên trung học
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Vật lý kỹ thuật; Tại: Trường ĐH Cần Thơ
Lĩnh vực NC Khoa học vật liệu
Chức danh KH:
Tiếng Anh:
Ngoại ngữ:
Tin học:
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên
 
TTĐề tài
No records to display.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 The Effects of Hydrogen Dilution to Structure and Conduction of P doped Si:H Thin Film. Tác giả: Tran Quang Trung; Phạm Hoài Phương; Huỳnh Xuân Nguyễn; Nguyễn Thị Hải yến; Nguyen Nang Dinh. Tạp chí: Advances in Photonics and Applications, số: ISSN 1859-4271, trang: 475-482, năm: 2011
2 Khảo sát ảnh hưởng của tạp chất Ag đến cấu trúc và các tính chất của màng mỏng SnO loại P được chế tạo bởi phương pháp phún xạ phản ứng magnetron DC. Tác giả: Phạm Hoài Phương, Ngô Minh Trí, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Công Doãn, Trần Quang Trung. Tạp chí: Advanes in Optics, Photonics, Spectroscopy & Application IX, số: ISBN: 978-604-913-578-1, trang: 210-214, năm: 2017
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ