Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thủy
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 26/04/1988
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Lý luận & PPDHBM Vật lý; Tại: Trường ĐH SP Huế
Lĩnh vực NC Phương pháp dạy học môn Vật lý; Các phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận năng lực; Ứng dụng CNTT trong dạy học Vật lý.
Chức danh KH:
Tiếng Anh: CN
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên
 
TTĐề tài
No records to display.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Nghiên cứu tính chất đan rối và viễn tải lượng tử của trạng thái kết hợp cặp thêm một và bớt một photon. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy, Hồ Sỹ Chương. Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Thùa Thiên Huế 2021, số: NC/2021, trang: 90, năm: 2021
Minh chứng: .
2 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO BỘ THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CHIẾT SUẤT CHẤT LỎNG VÀ SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC NGHIỆM. Tác giả: Hồ Sỹ Chương, Trương Văn Minh, Trần Minh Hùng, Nguyễn Thị Thu Thủy. Tạp chí: JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE, Educational Sci, số: Vol. 61, No. 8B, trang: 156-164, năm: 2016
Minh chứng: http://stdb.hnue.edu.vn/portal/journals.php?articleid=4332
3 BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC THỰC NGHIỆM CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN QUANG HÌNH HỌC VẬT LÝ 11 THPT. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy; Đỗ Hùng Dũng. Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Nai, số: 08-2018, trang: 136-151, năm: 2018
Minh chứng: tapchikhoahoc.dnpu.edu.vn.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2010 Giấy khen Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Huế947/QĐ/ĐHSP-CTSV24/06/2010
2 2016 Giấy khen Ủy ban Nhân dân huyện Bố Trạch2430/QĐ-CT18/07/2016
3 2016 Giấy khen Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình1439/QĐ-SGDĐT19/07/2016

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ