Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Hà Huy Huyền
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 05/08/1970
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
Lĩnh vực NC 1. Kinh tế học 2. Quản trị học 3. Marketing 4. Quản trị chiến lược
Chức danh KH:
Tiếng Anh: C
Ngoại ngữ:
Tin học: CN
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế
 
TTĐề tài
No records to display.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Các khuyến nghị góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp tại Đại học Đồng Nai. Tác giả: Hà Huy Huyền. Tạp chí: Tạp chí khoa học trường ĐH Đồng Nai số 4 , số: ISSN 2354 - 1482, trang: 23 - 37, năm: 2017
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
1 The Factors Affecting the Students’ Satisfaction through Training Quality of the Dong Nai University Vietnam . Tác giả: Hà Huy Huyền. Tạp chí: Journal of Business Management and Economics , số: ISSN 2347 - 5471, trang: 7 - 11, năm: 2016
Minh chứng: DOI: http://dx.doi.org/10.15520/jbme.2016.vol4.iss01.171.pp07-11
2 Recommendations Improving Training Quality To Meet Enterprises’ Need At Dong Nai University In Vietnam. Tác giả: Hà Huy Huyền. Tạp chí: European Journal of Business and Social Sciences, số: ISSN: 2235 -767X, trang: 48 - 60, năm: 2016
Minh chứng: URL: http://www.ejbss.com/recent.aspx-/
3 Internal - External factors affecting the human resource Management of small and medium enterprises in Dong Nai province. Tác giả: Hà Huy HuyềnHa Huy Huyen1 and Phan Thanh Tam2 - 1Dong Nai University (DNU) 2Lac Hong University (LHU). Tạp chí: Global Journal of Human Resource Management, số: ISSN 2053-5686, trang: 16 - 26, năm: 2017
Minh chứng: Published by European Centre for Research Training and Development UK (www.eajournals.org).
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 1999 Bằng khen Tỉnh Đoàn Bình Dương08/QN/KT01/10/1999
2 2000 Bằng khen Tỉnh Đoàn Bình Dương81/QN/KT01/11/2000
3 2001 Giấy khen Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương24614/11/2001
4 2001 Bằng khen Trung ương Đoàn731/QĐ/TƯĐTN27/08/2001
5 2002 Bằng khen Trung ương Đoàn367/QĐ/TƯĐTN11/09/2002
6 2006 Bằng khen Trung ương Đoàn104 QĐ/TƯĐTN20/01/2006
7 2006 Giấy khen Đảng ủy khối cơ sở Bộ Nông nghiệp & PTNT14 QĐ/ĐUK01/03/2006
8 2009 Bằng khen Bộ Nông nghiệp & PTNT3022/QĐ-BNN26/10/2009
9 2010 Bằng khen Bộ Nông nghiệp & PTNT3116/QĐ-BNN18/11/2010
10 2012 Chiến sỹ thi đua cơ sở Trường Đại học Đồng Nai459/QĐ-ĐHĐN06/08/2012
11 2013 Chiến sỹ thi đua cơ sở Trường Đại học Đồng Nai478/QĐ-ĐHĐN17/07/2013
12 2015 Chiến sỹ thi đua cơ sở Trường Đại học Đồng Nai318/QĐ-ĐHĐN28/06/2015
13 2016 Chiến sỹ thi đua cơ sở Trường Đại học Đồng Nai623/QĐ-ĐHĐN01/7/2016
14 2016 Giấy khen Trường Đại học Đồng Nai633/QĐ-ĐHĐN01/7/2016
15 2017 Chiến sỹ thi đua cơ sở Trường Đại học Đồng Nai786/QĐ-ĐHĐN08/8/2017
16 2017 Giấy khen Trường Đại học Đồng Nai786/QĐ-ĐHĐN08/8/2017
17 2018 Giấy khen Đảng ủy Trường Đại học Đồng Nai818/QĐ-ĐUĐHĐN03/7/2018
18 2018 Chiến sỹ thi đua cơ sở Trường Đại học Đồng Nai971/QĐ-ĐHĐN22/8/2018
19 2018 Giấy khen Trường Đại học Đồng Nai971/QĐ-ĐHĐN22/8/2018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ