Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Vương Thúy Nga
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 11/12/1988
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách: CTB
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Trường ĐH Mở TP.HCM
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: Toeic
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế
 
TTĐề tài
1 Cấp khoa: Tài liệu hướng dẫn học phần quản trị marketing: Digital Marketing. Chủ nhiệm: Vương Thúy Nga. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.
2 Cấp khoa: Tài liệu hướng dẫn bài tập học phần Nghiệp Vụ Ngoại Thương. Chủ nhiệm: Vương Thúy Nga. Năm bắt đầu: 2019 - Năm kết thúc: 2020.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ