Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Lan
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/12/1968
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Giảng dạy tiếng Anh ; Tại: Trường ĐH Canberra Australia
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: ThS
Ngoại ngữ:
Tin học:
Đơn vị công tác: Khoa Ngoại ngữ
 
TTĐề tài
No records to display.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Implementing Task-based Teaching in Methodolgy Class. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Lan . Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học, số: , trang: 129, năm: 2015
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2014 Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai1115/QD-UBND21/04/2014
2 2012 Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai2486/QĐ UBND29/8/2012

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ