Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Trương Phi Luân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 09/03/1977
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: LL & PP GD tiếng anh; Tại: Trường ĐH Mở TP.HCM
Lĩnh vực NC Academic Writing, Second Language Acquisition (SLA), British and American Literature, intercultural communication
Chức danh KH:
Tiếng Anh: ThS
Ngoại ngữ: C_Phap
Tin học:
Đơn vị công tác: Khoa Ngoại ngữ
 
TTĐề tài
No records to display.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Idiom teaching strategies and teachers' and students' perceptions of teaching and learning English idioms. Tác giả: Lê Tuấn Đạt, Trương Phi Luân. Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, số: Số 20/2021, trang: 71-87, năm: 2021
Minh chứng: http://dnpu.edu.vn
2 Thực trạng nghiên cứu khoa học tại khoa ngoại ngữ Đại học Đồng Nai và các hướng nghiên cứu chính: Vấn đề và giài pháp: The reality of scientific research at the Department of English and the main studies: Problems and Solutions. Tác giả: Trương Phi Luân. Tạp chí: , số: , trang: , năm: 2021
Minh chứng: .
3 The Implementation of the Genre-Based Approach in the Teaching of the Argumentative Genres for the Third-Year TESOL-Majored Students, Course 1, at The Faculty of Foreign Languages, DNU. Tác giả: Trương Phi Luân. Tạp chí: Tạp Chí Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học: Phương Pháp dạy Học Tích Cực trong Giảng dạy tiếng Anh ở trường Đại Học, Cao Đẳng: DNU Symponisum on Active English Language Teaching and Learning at Universities, trường Đại Học Đồng Nai (DNU), số: , trang: Pp. 184-195, năm: 2015
4 Understanding the Types of Motivation Used by the FL Learners by Exploring These Available Sources of Motivation and Using the Measures to Sustain Them. Tác giả: Trương Phi Luân & Bùi Công Nguyên Phong. Tạp chí: Tạp Chí Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học: Phương Pháp dạy Học Tích Cực trong Giảng dạy tiếng Anh ở trường Đại Học, Cao Đẳng: DNU Symponisum on Active English Language Teaching and Learning at Universities, trường Đại Học Đồng Nai (DNU), số: , trang: Pp. 176-183, năm: 2015
5 Nguyên Tắc Lịch Sự Trong Giao Tiếp Đa Văn Hóa (The Politeness Principles in Intercultural Communication). Tác giả: Trương Phi Luân & Nguyễn Văn Nam. Tạp chí: Ngôn Ngữ & Đời Sống, số: 10 , trang: Pp. 17-23, năm: 2016
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2012-2013 Chiến Sỹ Thi Đua Cơ Sở
Minh chứng: Quyết định số: 476/QĐ-ĐHĐN, ngày 17-7-2013 của hiệu trưởng trường ĐH Đồng Nai.
Hiệu Trưởng trường Đại Học Đồng Nai476/QĐ-ĐHĐN17/07/2013
2 2014-2015 Chiến Sỹ Thi Đua Cơ Sở
Minh chứng: Quyết định số: 516/QĐ-ĐHĐN, ngày 22/6/2015 của hiệu trưởng trường ĐH Đồng Nai.
Hiệu Trưởng trường Đại Học Đồng Nai516/QĐ-ĐHĐN22/06/2015
3 2015-2016 Chiến Sỹ Thi Đua Cơ Sở
Minh chứng: Quyết định số: 633/QĐ-ĐHĐN, ngày 01-07-2016 của hiệu trưởng trường ĐH Đồng Nai.
Hiệu Trưởng trường Đại Học Đồng Nai633/QĐ-ĐHĐN01/07/2016
4 2010-2011 Chiến Sỹ Thi Đua Cơ Sở
Minh chứng: Quyết Định số: 465/QĐKT, ngày 28/06/2011 của Giám Đốc sở Giáo Dục Đào Tạo Đồng Nai.
Giám Đốc Sở Giáo Dục Đào Tạo Đồng Nai465/QĐKT28/06/2011
5 2009-2010 Lao Động Tiên Tiến
Minh chứng: 519/QĐKT, ngày 31/05/2010 của Giám Đốc sở Giáo Dục Đào Tạo Đồng Nai.
Giám Đốc Sở Giáo Dục Đào Tạo Đồng Nai519/QĐKT31/05/2010

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ