Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2012-2013 Chiến Sỹ Thi Đua Cơ Sở
Minh chứng: Quyết định số: 476/QĐ-ĐHĐN, ngày 17-7-2013 của hiệu trưởng trường ĐH Đồng Nai.
Hiệu Trưởng trường Đại Học Đồng Nai476/QĐ-ĐHĐN17/07/2013
2 2014-2015 Chiến Sỹ Thi Đua Cơ Sở
Minh chứng: Quyết định số: 516/QĐ-ĐHĐN, ngày 22/6/2015 của hiệu trưởng trường ĐH Đồng Nai.
Hiệu Trưởng trường Đại Học Đồng Nai516/QĐ-ĐHĐN22/06/2015
3 2015-2016 Chiến Sỹ Thi Đua Cơ Sở
Minh chứng: Quyết định số: 633/QĐ-ĐHĐN, ngày 01-07-2016 của hiệu trưởng trường ĐH Đồng Nai.
Hiệu Trưởng trường Đại Học Đồng Nai633/QĐ-ĐHĐN01/07/2016
4 2010-2011 Chiến Sỹ Thi Đua Cơ Sở
Minh chứng: Quyết Định số: 465/QĐKT, ngày 28/06/2011 của Giám Đốc sở Giáo Dục Đào Tạo Đồng Nai.
Giám Đốc Sở Giáo Dục Đào Tạo Đồng Nai465/QĐKT28/06/2011
5 2009-2010 Lao Động Tiên Tiến
Minh chứng: 519/QĐKT, ngày 31/05/2010 của Giám Đốc sở Giáo Dục Đào Tạo Đồng Nai.
Giám Đốc Sở Giáo Dục Đào Tạo Đồng Nai519/QĐKT31/05/2010

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ