Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Ngày bắt đầuNgày kết thúcNơi công tácCông việcGhi chú
17/9/200110/10/2011Trường Trung học Phổ Thông Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.Giảng dạy Tiếng Anh 
10/10/2011nayKhoa Ngoại Ngữ Trường Đại Học Đồng Nai.Giảng dạy Tiếng Anh 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ