Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Lê Thị Ngọc Hiếu
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/05/1967
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Tại: Trường ĐH Lạc Hồng
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh:
Ngoại ngữ:
Tin học: ThS
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên
 
TTĐề tài
No records to display.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Giải bài toán bố trí mảnh trong cơ sở dữ liệu phân tán theo mô hình qui hoạch tuyến tính. Tác giả: Lê Thị Ngọc Hiếu - Đỗ Phúc. Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần, số: Lần thứ VI, trang: 157, năm: 2013
2 Xây dựng thuật toán song song tính tích phân xác định của hàm số y=f(x) trên đoạn [a, b] & cài đặt thuật toán trên kiến trúc máy tính có bộ nhớ phân tán. Tác giả: Võ Hồng Phúc - Lê Thị Ngọc Hiếu. Tạp chí: Thông tin khoa học trường ĐH Đồng Nai, số: 02, trang: , năm:
3 Ứng dụng CNTT vào việc xây dựng kế hoạch chuyên môn tại trường ĐH Đồng Nai. Tác giả: Võ Hồng Phúc - Lê Thị Ngọc Hiếu. Tạp chí: Thông tin khoa học trường ĐH Đồng Nai , số: 02, trang: , năm:
4 Ứng dụng mô hình qui hoạch tuyến tính vào khoa học quản lý. Tác giả: Võ Hồng Phúc - Lê Thị Ngọc Hiếu. Tạp chí: Thông tin khoa học trường ĐH Đồng Nai , số: 04, trang: , năm:
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ