Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Thị Vững
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/06/1986
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Kế toán; Tại: Học Viện Tài Chính
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Đề cương bài giảng môn Nguyên lý kế toán. Chủ nhiệm: NGUYỄN THỊ VỮNG. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
Minh chứng: Bài giảng Nguyên lý kế toán.
2 Cấp cơ sở (trường): Giáo trình kế toán tài chính 2. Chủ nhiệm: Mai Thị Hoàng Minh. Thành viên: Nguyễn Thị Vững; Nguyễn Thị Ngọc Bích. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2019.
Minh chứng: Bài giảng kế toán tài chính 2.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ