Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Ngày bắt đầuNgày kết thúcNơi công tácCông việcGhi chú
01/09/200910/11/2014Trường TC Kinh Tế Đồng NaiGiáo viên 
10/11/201430/08/2016Trường Đại học Đồng NaiGiáo viên 
01/09/2016NayTrường Đại học Đồng NaiGiảng viên 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ