Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Trúc Mai Anh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/05/1987
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Khoa học máy tinh; Tại: Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B
Ngoại ngữ:
Tin học: ThS
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên
 
TTĐề tài
No records to display.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
1 A Study of Handling Incomplete and Imbalanced Educational Data in Performance-based . Tác giả: Nguyễn Trúc Mai Anh. Tạp chí: ACIS , số: , trang: , năm: 2014
2 Towards a robust incomplete data handling approach to effective educational data classification in an academic credit system . Tác giả: Nguyễn Trúc Mai Anh. Tạp chí: ICDMIC , số: , trang: , năm: 2014
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ