Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Thái Thị Hoài Thương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/09/1990
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Kế toán; Tại: Trường ĐH Tôn Đức Thắng
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Giáo trình Kế toán chi phí. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thế Khang. Thành viên: ThS Thái Thị Hoài Thương, ThS. Phan Thị Kim Anh. Năm bắt đầu: 2019 - Năm kết thúc: 2021.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 Tính minh bạch thông tin tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC). Tác giả: Thái Thị Hoài Thương, Nguyễn Thị Lan Anh. Tạp chí: Hội thảo khoa học: Định vị kinh tế Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), số: ISBN: 978-604-73-4695-0, trang: 308 - 321, năm: 2016
2 Thực trạng thể chế liên kết vùng tại Việt Nam hiện nay. Tác giả: Thái Thị Hoài Thương, Nguyễn Thị Lan Anh. Tạp chí: Hội thảo khoa học: "Hoàn thiện thể chế nhằm thúc đẩy liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam", số: , trang: 1 - 12, năm: 2019
3 STEAM education in Vietnam in the context of the Industrial revolution 4.0. Tác giả: Phan Gia Anh Vũ, Quách Nguyễn Bảo Nguyên, Đỗ Hùng Dũng, Thái Thị Hoài Thương. Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế: Proceedings of the 2nd international conference on teacher education renovation icter 2019 conjunction with “I AM STEM 2019” , số: ISBN: 978 – 604 – 915 – 924 – 4, trang: 401 - 406, năm: 2019
4 The innovation in testing and assessment of students' study results under the access to competence in the context of the impact of the Industrial Revolution 4.0. Tác giả: Nguyễn Thanh Hải, Quách Nguyễn Bảo Nguyên, Phan Gia Anh Vũ, Đỗ Hùng Dũng, Thái Thị Hoài Thương. Tạp chí: Sách: Giáo dục đại học trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, số: ISBN: 978 – 604 – 73 – 7784 – 8, trang: 282 - 290, năm: 2020
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2020 Chiến sĩ thi đua cơ sở Trường Đại học Đồng Nai  

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ