Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Trần Lê Tài
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 30/03/1987
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Tại: Trường ĐH Lạc Hồng
Lĩnh vực NC Công nghệ thông tin
Chức danh KH:
Tiếng Anh: VB2 Cử nhân Ngôn Ngữ Anh
Ngoại ngữ:
Tin học: ThS
Đơn vị công tác: Phòng Khảo thí, ĐBCL và TTGD
 
TTĐề tài
1 Cấp khoa: Bảo trì hệ thống máy tính. Chủ nhiệm: Trần Lê Tài. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
Minh chứng: dlib.dnpu.edu.vn.
2 Cấp khoa: Hướng dẫn sử dụng Hệ điều hành Windows 10. Chủ nhiệm: Trần Lê Tài. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
Minh chứng: dlib.dnpu.edu.vn.
3 Cấp khoa: Dự đoán rủi ro tín dụng bằng decision tree. Chủ nhiệm: Trần Lê Tài. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.
Minh chứng: dlib.dnpu.edu.vn.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ