Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG 2010Sinh viênTrường Đại học Đồng Nai
2 Kiến Trúc Máy Tính 2010Sinh viên hệ CĐ SP Tin Trường ĐH Đồng Nai
3 Cấu Trúc Máy Tính 2011Sinh viên SP Tin, Toán TinTrường ĐH Đồng Nai
4 Hợp ngữ 2011Sinh viên SP Tin, Toán TinTrường ĐH Đồng Nai
5 Mạng máy tính 2011SV SP Tin, CNTT, Toán TinTrường ĐH Đồng Nai

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ