Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Quách Văn Chương
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 18/12/1986
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Toán giải tích; Tại: Trường ĐH Sư Phạm TP.HCM
Lĩnh vực NC Phương trình đạo hàm riêng
Chức danh KH:
Tiếng Anh: C
Ngoại ngữ:
Tin học:
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên
 
TTĐề tài
No records to display.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
1 Potential well method for p(x)-Laplacian equations with variable exponent sources. Tác giả: Le Cong Nhan, Quach Van Chuong, Le Xuan Truong. Tạp chí: Nonlinear Analysis: Real World Applications, số: 56, trang: , năm: 2020
Minh chứng: https://doi.org/10.1016/j.nonrwa.2020.103155
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ