Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Trần Công Đời
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 10/07/1981
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Khoa học máy tinh; Tại: Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: Toeic 635
Ngoại ngữ:
Tin học: ThS
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên
 
TTĐề tài
1 Cấp nhà nước: Sử dụng phương pháp hình thức để nhận dạng và phân loại mã độc được đóng gói. Chủ nhiệm: PGS.TS Quản Thành Thơ. Thành viên: Bùi Hoài Thắng, Huỳnh Tường Nguyên, Nguyễn Thiên Bình, Nguyễn Minh Hải, Lê Ngọc Kim Khánh, Lê Đình Thuận, Trần Công Đời. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2018.
Minh chứng: https://nafosted.vn/wp-content/uploads/2017/07/damh-muc-nccb-2015-dot-1.pdf
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
1 Efficient Handling Of 2D Image Queries Using VPC+-tree. Tác giả: Trần Công Đời, Quản Thành Thơ, Dương Tuấn Anh. Tạp chí: Multi-disciplinary Trends in Artificial Intelligence, số: ISBN 978-3-642-35454-0, trang: 176-187, năm: 2012
Minh chứng: https://www.springer.com/us/book/9783642354540
2 Feature-driven Formal Concept Analysis for Malware Hierarchy Construction. Tác giả: Nguyễn Thiên Bình, Trần Công Đời, Quản Thành Thơ, Nguyễn Minh Hải. Tạp chí: Multi-disciplinary Trends in Artificial Intelligence, số: ISBN 978-3-319-26181-2, trang: 385-396, năm: 2015
Minh chứng: https://www.springer.com/us/book/9783319261805
3 Viral Logical Concept Analysis for Malware Conceptual Hierarchy Generation. Tác giả: Nguyễn Thiên Bình, Trần Công Đời, Quản Thành Thơ, Nguyễn Minh Hải. Tạp chí: International Journal of Machine Learning and Computing (IJMLC), số: ISSN: 2010-3700, trang: 49-54, năm: 2017
Minh chứng: http://www.ijmlc.org/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=72&id=717
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ