Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Phan Thị Cẩm Lai
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/09/1985
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Luật học; Tại: Trường ĐH Luật TP.HCM
Lĩnh vực NC Luật học
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B
Ngoại ngữ:
Tin học: A
Đơn vị công tác: Khoa Tổng hợp
 
TTĐề tài
1 Cấp khoa: Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại. Chủ nhiệm: Phan Thị Cẩm Lai. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
Minh chứng: Đề tài được nghiệm thu.
2 Cấp khoa: DẤU HIỆU XÁC ĐỊNH TỘI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM. Chủ nhiệm: Phan Thị Cẩm Lai. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
Minh chứng: Đề tài được nghiệm thu.
3 Cấp khoa: MỘT SỐ TRANH CHẤP TRONG KHUÔN KHỔ LUẬT QUỐC TẾ VỀ MÔI TRƯỜNG. Chủ nhiệm: Phan Thị Cẩm Lai. Năm bắt đầu: 2019 - Năm kết thúc: 2020.
Minh chứng: Đề tài được nghiệm thu.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 ID và Ban kiểm soát trong cấu trúc quản trị công ty cổ phần tại Việt Nam. Tác giả: Phan Thị Cẩm Lai. Tạp chí: Khoa học ĐH Đồng Nai, số: 09/2018, trang: 102-114, năm: 2018
Minh chứng: Ấn phẩm tạp chí-tapchikhoahoc.dnpu.edu.vn.
2 TỔ CHỨC VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO LUẬT DOANH NGHIỆP VIỆT NAM. Tác giả: Phan Thị Cẩm Lai. Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Nai, số: 12/2019, trang: 110, năm: 2019
Minh chứng: Bài báo được đăng.
3 Quyền kết hôn của người đồng tính, người chuyển giới theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình Việt Nam. Quy định và thực tiễn. Tác giả: Phan Thị Cẩm Lai. Tạp chí: Báo cáo SEMINAR, số: , trang: , năm: 2021
Minh chứng: Tập in báo báo.
4 Điều kiện về sự tự nguyện trong kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình Việt Nam. Quy định và thực tiễn. Tác giả: Phan Thị Cẩm Lai. Tạp chí: Báo cáo SEMINAR, số: , trang: , năm: 2021
Minh chứng: Tập in báo báo.
5 Yêu sách của cải trong kết hôn. Quy định và thực tiễn. Tác giả: Phan Thị Cẩm Lai. Tạp chí: Báo cáo SEMINAR, số: , trang: , năm: 2021
Minh chứng: Tập in báo báo.
6 Tìm hiểu quy định pháp luật về ô nhiễm tiếng ồn và thực tiễn xử lý vi phạm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai . Tác giả: Phan Thị Cẩm Lai. Tạp chí: Báo cáo SEMINAR, số: , trang: , năm: 2021
Minh chứng: Tập in báo báo.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ