Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 Pháp luật đại cương  Sinh viên các hệ đào tạoTCKT, ĐHĐN
2 Luật kinh tế  Sinh viên Chuyên ngành kinh tếĐại học Đồng Nai
3 Luật và chính sách môi trường  Sinh viên chuyên ngành Khoa học môi trườngĐại học Đồng Nai
4 Pháp luật du lịch  Sinh viên chuyên ngành Việt Nam họcĐại học Đồng Nai
5 Luật hành chính  sinh viên ngành Quản trị văn phòngĐại học Đồng Nai

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ