Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Ngày bắt đầuNgày kết thúcNơi công tácCông việcGhi chú
20072008Bệnh viện ĐK Đồng NaiChuyên viên pháp chế 
20102014TC kinh tế Đồng NaiGiáo viên 
2014 Đại học Đồng NaiGiảng viên 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ