Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
1 ID và Ban kiểm soát trong cấu trúc quản trị công ty cổ phần tại Việt Nam. Tác giả: Phan Thị Cẩm Lai. Tạp chí: Khoa học ĐH Đồng Nai, số: 09/2018, trang: 102-114, năm: 2018
Minh chứng: Ấn phẩm tạp chí-tapchikhoahoc.dnpu.edu.vn.
2 TỔ CHỨC VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO LUẬT DOANH NGHIỆP VIỆT NAM. Tác giả: Phan Thị Cẩm Lai. Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Đồng Nai, số: 12/2019, trang: 110, năm: 2019
Minh chứng: Bài báo được đăng.
3 Quyền kết hôn của người đồng tính, người chuyển giới theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình Việt Nam. Quy định và thực tiễn. Tác giả: Phan Thị Cẩm Lai. Tạp chí: Báo cáo SEMINAR, số: , trang: , năm: 2021
Minh chứng: Tập in báo báo.
4 Điều kiện về sự tự nguyện trong kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình Việt Nam. Quy định và thực tiễn. Tác giả: Phan Thị Cẩm Lai. Tạp chí: Báo cáo SEMINAR, số: , trang: , năm: 2021
Minh chứng: Tập in báo báo.
5 Yêu sách của cải trong kết hôn. Quy định và thực tiễn. Tác giả: Phan Thị Cẩm Lai. Tạp chí: Báo cáo SEMINAR, số: , trang: , năm: 2021
Minh chứng: Tập in báo báo.
6 Tìm hiểu quy định pháp luật về ô nhiễm tiếng ồn và thực tiễn xử lý vi phạm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai . Tác giả: Phan Thị Cẩm Lai. Tạp chí: Báo cáo SEMINAR, số: , trang: , năm: 2021
Minh chứng: Tập in báo báo.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ