Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp khoa: Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại. Chủ nhiệm: Phan Thị Cẩm Lai. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
Minh chứng: Đề tài được nghiệm thu.
2 Cấp khoa: DẤU HIỆU XÁC ĐỊNH TỘI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM. Chủ nhiệm: Phan Thị Cẩm Lai. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
Minh chứng: Đề tài được nghiệm thu.
3 Cấp khoa: MỘT SỐ TRANH CHẤP TRONG KHUÔN KHỔ LUẬT QUỐC TẾ VỀ MÔI TRƯỜNG. Chủ nhiệm: Phan Thị Cẩm Lai. Năm bắt đầu: 2019 - Năm kết thúc: 2020.
Minh chứng: Đề tài được nghiệm thu.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ