Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Mai Thị Lài
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/07/1985
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Triết học; Tại: Viện KH Xã Hội
Lĩnh vực NC các môn Lý luận chính trị
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Bộ môn Lý luận Chính trị
 
TTĐề tài
1 Cấp khoa: TLTK môn Kinh tế chính trị - P1. Chủ nhiệm: Mai Thị Lài. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
Minh chứng: Đã nghiệm thu.
2 Cấp khoa: TLTK một số phạm trù đạo đức học cơ bản. Chủ nhiệm: Mai Thị Lài. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
Minh chứng: Đã nghiệm thu.
3 Cấp khoa: TLTK học phần Đạo đức và phương pháp dạy học Đạo đức ở Tiểu học (Dạng Hỏi - Đáp). Chủ nhiệm: Mai Thị Lài. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.
Minh chứng: Đã nghiệm thu.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
1 Phát triển khối đại đoàn kết toàn dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm phát huy sức mạnh dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Tác giả: Mai Thị Lài. Tạp chí: , số: , trang: , năm: 2021
Minh chứng: .
2 Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong việc giáo dục tinh thần yêu nước cho thanh niên Việt Nam hiện nay. Tác giả: Mai Thị Lài. Tạp chí: , số: , trang: , năm: 2021
Minh chứng: .
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ