Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Ngày bắt đầuNgày kết thúcNơi công tácCông việcGhi chú
05/01/2017 Bộ môn Lý luận chính trị, Trường Đại học Đồng NaiGiảng viên 
10/11/201404/01/2017Bộ môn Lý luận chính trị, Trường Đại học Đồng NaiGiáo viên Trung học 
01/12/200909/11/2014Trường Trung cấp Kinh tế Đồng NaiGiáo viên Trung học 
01/12/200830/11/2009Trường Trung cấp Kinh tế Đồng NaiGiáo viên Trung học 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ