Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Bậc đào tạoHệ đào tạoNơi đào tạoNgành họcNăm tốt nghiệp
Đại họcChính quyĐại học Khoa học xã hội và nhân văn - ĐHQG TPHCMTriết học2008
Cao họcChính quyHọc viện Khoa học xã hội - Việt Nam.Triết học2013

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ