Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp khoa: TLTK môn Kinh tế chính trị - P1. Chủ nhiệm: Mai Thị Lài. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
Minh chứng: Đã nghiệm thu.
2 Cấp khoa: TLTK một số phạm trù đạo đức học cơ bản. Chủ nhiệm: Mai Thị Lài. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
Minh chứng: Đã nghiệm thu.
3 Cấp khoa: TLTK học phần Đạo đức và phương pháp dạy học Đạo đức ở Tiểu học (Dạng Hỏi - Đáp). Chủ nhiệm: Mai Thị Lài. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.
Minh chứng: Đã nghiệm thu.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ