Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 Giáo dục Chính trị 2008HS_SV hệ Trung cấpTrường Trung cấp Kinh tế Đồng Nai
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2015Sinh viên hệ đại học, cao đẳngTrường Đại học Đồng Nai
3 Đạo đức và PPDH Đạo đức ở Tiểu học 2016Sinh viên ngành sư phạm Tiểu họcTrường Đại học Đồng Nai

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ