Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Kim Tuấn
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 19/02/1985
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Toán ứng dụng; Tại: Trường ĐH Mở Malaysia
Lĩnh vực NC Thuật toán ứng dụng.
Chức danh KH:
Tiếng Anh: Toefl
Ngoại ngữ:
Tin học: CN
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Sử dụng mã nhúng cho các loại câu hỏi trắc nghiệm trong Moodle . Chủ nhiệm: Nguyễn Kim Tuấn. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.
2 Cấp cơ sở (trường): Social bots và các tác động của chúng đến an toàn thông tin mạng xã hội. Chủ nhiệm: Nguyễn Kim Tuấn. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.
3 Cấp cơ sở (trường): Sử dụng biến đổi Wavelet nhận dạng mặt người. Chủ nhiệm: Nguyễn Kim Tuấn . Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
4 Cấp cơ sở (trường): Hệ thống bài tập hình học động Geometer Sketchpad. Chủ nhiệm: Nguyễn Kim Tuấn . Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.
5 Cấp cơ sở (trường): Tài liệu tham khảo Maple. Chủ nhiệm: Nguyễn Kim Tuấn . Năm bắt đầu: 2014 - Năm kết thúc: 2015.
6 Cấp cơ sở (trường): Hệ thống ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm dành cho sinh viên chuẩn CNTT. Chủ nhiệm: Nguyễn Kim Tuấn . Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ