Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 Phần Mềm Toán 2018Sinh Viên ngành ToánĐH Đồng Nai
2 Toán Rời Rạc 2018Sinh Viên CNTTĐH Đồng Nai
3 Phương Pháp Tính 2018Sinh Viên CNTTĐH Đồng Nai

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ