Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Dương Thị Thúy Vân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/08/1987
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Toán giải tích; Tại: Trường ĐH Vinh
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: CN
Ngoại ngữ:
Tin học:
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Some common fixed point theorems for T-contraction of two maps on cone metric spaces. Chủ nhiệm: Dương Thị Thúy Vân. Năm bắt đầu: 2013 - Năm kết thúc: 2014.
2 Cấp cơ sở (trường): A fixed point theorem in b-metric space. Chủ nhiệm: Dương Thị Thúy Vân. Năm bắt đầu: 2014 - Năm kết thúc: 2015.
3 Cấp cơ sở (trường): Bài giảng Giải tích 2. Chủ nhiệm: Dương Thị Thúy Vân. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
4 Cấp cơ sở (trường): Bài giảng Giải tích 1. Chủ nhiệm: Dương Thị Thúy Vân. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2015 Bằng khen Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai689/QĐ-UBND 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ