Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Some common fixed point theorems for T-contraction of two maps on cone metric spaces. Chủ nhiệm: Dương Thị Thúy Vân. Năm bắt đầu: 2013 - Năm kết thúc: 2014.
2 Cấp cơ sở (trường): A fixed point theorem in b-metric space. Chủ nhiệm: Dương Thị Thúy Vân. Năm bắt đầu: 2014 - Năm kết thúc: 2015.
3 Cấp cơ sở (trường): Bài giảng Giải tích 2. Chủ nhiệm: Dương Thị Thúy Vân. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
4 Cấp cơ sở (trường): Bài giảng Giải tích 1. Chủ nhiệm: Dương Thị Thúy Vân. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ