Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 Giải tích 1 2011ngành CNTTĐại học Đồng Nai
2 Toán cao cấp 2, Giải tích 1 2012ngành sư phạm Lý, CNTTĐại học Đồng Nai
3 Toán cao cấp 2, Giải tích 1, Cơ sở lý thuyết tập hợp và logic Toán 2013ngành sư phạm Lý, CNTT, sư phạm Tiểu họcĐại học Đồng Nai
4 Toán cao cấp 2, Giải tích 1, Cơ sở lý thuyết tập hợp và logic Toán 2014ngành sư phạm Lý, CNTT, sư phạm Tiểu họcĐại học Đồng Nai
5 Toán cao cấp 2, Giải tích 1, Cơ sở lý thuyết tập hợp và logic Toán, Giải tích 2015ngành sư phạm Lý, CNTT, sư phạm Tiểu học, sư phạm HóaĐại học Đồng Nai
6 Toán cao cấp 2, Giải tích 1, Cơ sở lý thuyết tập hợp và logic Toán, Giải tích 2016ngành sư phạm Lý, CNTT, sư phạm Tiểu học, sư phạm HóaĐại học Đồng Nai
7 Toán cao cấp 2, Giải tích 1, Cơ sở lý thuyết tập hợp và logic Toán, Giải tích, Toán kinh tế 1 2017ngành sư phạm Lý, CNTT, sư phạm Tiểu học, sư phạm Hóa, Quản trị kinh doanh, Điện-Điện tửĐại học Đồng Nai
8 Toán cao cấp 2, Giải tích 1, Cơ sở lý thuyết tập hợp và logic Toán, Giải tích, Toán kinh tế 1 2018ngành sư phạm Lý, CNTT, sư phạm Tiểu học, sư phạm Hóa, Quản trị kinh doanh, Điện_Điện tửĐại học Đồng Nai

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ