Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Xuân Tùng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 09/08/1974
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Thiên chúa
Diện chính sách: CTB
Ngạch/CDNN: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Trường ĐH Lạc Hồng
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: CN
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Phòng Khảo thí, ĐBCL và TTGD
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Biên soạn “Quy định về đề thi” sử dụng trong các kỳ thi tại trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Tùng. Năm bắt đầu: 2013 - Năm kết thúc: 2014.
2 Cấp cơ sở (trường): Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân hàng đề thi tại trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Tùng. Năm bắt đầu: 2014 - Năm kết thúc: 2015.
3 Cấp cơ sở (trường): Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác khảo thí tại trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Tùng. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
4 Cấp cơ sở (trường): Nâng cao chất lượng đào tạo qua việc sử dụng ngân hàng đề thi tại trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Tùng. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
5 Cấp cơ sở (trường): Nâng cao chất lượng đào tạo qua việc thay đổi hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của các học phần giảng dạy tại trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Tùng. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2017 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở Trường Đại học Đồng Nai786/QĐ-ĐHĐN08/08/2017
2 2018 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở Trường Đại học Đồng Nai971/QĐ-ĐHĐN22/08/2018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ