Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2017 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở Trường Đại học Đồng Nai786/QĐ-ĐHĐN08/08/2017
2 2018 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở Trường Đại học Đồng Nai971/QĐ-ĐHĐN22/08/2018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ