Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Ngày bắt đầuNgày kết thúcNơi công tácCông việcGhi chú
01/09/200231/01/2004Công ty Hwa Seung VinaNhân viên 
01/02/200431/08/2004Trường Đại học Đồng NaiChuyên viênHợp đồng
15/10/2004NayTrường Đại học Đồng NaiChuyên viên 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ