Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Bậc đào tạoHệ đào tạoNơi đào tạoNgành họcNăm tốt nghiệp
Đại họcChính quyTrường Đại học Khoa học - Tự nhiên TPHCMToán - Tin học2002
Đại họcChính quy văn bằng 2Khoa Kinh tế trường Đại học Quốc gia TPHCMKinh tế đối ngoại2007
Đại họcVăn bằng 2Trường Đại học Đà NẵngNgôn ngữ Anh2015
Cao họcVLVHTrường Đại học Lạc HồngQuản trị kinh doanh2015

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ