Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Văn Lâm
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 04/05/1973
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Tiếng anh; Tại: Trường ĐH Cuntin Australia
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: ThS
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Khoa Ngoại ngữ
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Bài tập hỗ trợ môn viết 1. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Lâm. Năm bắt đầu: 2015 - Năm kết thúc: 2016.
2 Cấp cơ sở (trường): Bài giảng học phần nghe 1. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Lâm. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
3 Cấp cơ sở (trường): Bài giảng đọc nâng cao. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Lâm. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ