Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Đức Nam
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 26/06/1978
Chức vụ: Giáo viên trung học
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giáo viên trung học
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Kỹ thuật điện; Tại: Trường ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai)
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B
Ngoại ngữ:
Tin học:
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật
 
TTĐề tài
1 Cấp khoa: Tài liệu học tập vẽ và mô phỏng bằng Cade-Simu phục vụ học phần Trang bị điện ( Hệ Cao đẳng ngành Kỹ thuật Điện tử). Chủ nhiệm: Nguyễn Đức Nam. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.
Minh chứng: Quyết định đề tài NCKH của trường ĐHĐN, số: /QĐ-ĐHĐN.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ