Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp khoa: Tài liệu học tập vẽ và mô phỏng bằng Cade-Simu phục vụ học phần Trang bị điện ( Hệ Cao đẳng ngành Kỹ thuật Điện tử). Chủ nhiệm: Nguyễn Đức Nam. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.
Minh chứng: Quyết định đề tài NCKH của trường ĐHĐN, số: /QĐ-ĐHĐN.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ