Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Phạm Thị Thu Hiền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/10/1986
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách: CTB
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Kế toán; Tại: Học Viện Tài Chính
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế
 
TTĐề tài
1 Cấp khoa: TÀI LIỆU HỌC TẬP HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG: INCOTERMS 2020 – QUY TẮC SỬ DỤNG CÁC ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ NỘI ĐỊA. Chủ nhiệm: Phạm Thị Thu Hiền. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.
2 Cấp cơ sở (trường): Đề cương bài giảng môn Kế toán NHTM. Chủ nhiệm: Phạm Thị Thu Hiền. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
3 Cấp cơ sở (trường): Nâng cao ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai. Chủ nhiệm: Phạm Thị Thu Hiền. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ