Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp khoa: TÀI LIỆU HỌC TẬP HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG: INCOTERMS 2020 – QUY TẮC SỬ DỤNG CÁC ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ NỘI ĐỊA. Chủ nhiệm: Phạm Thị Thu Hiền. Năm bắt đầu: 2020 - Năm kết thúc: 2021.
2 Cấp cơ sở (trường): Đề cương bài giảng môn Kế toán NHTM. Chủ nhiệm: Phạm Thị Thu Hiền. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
3 Cấp cơ sở (trường): Nâng cao ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai. Chủ nhiệm: Phạm Thị Thu Hiền. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ